Lalkuan

Tehsil Name : Lalkuan
District : Nainital
State :Uttarakhand
Language :Hindi and Urdu, Garhwali, Kumauni
Elevation / Altitude :
Std Code :
Pin Code :
Post Office Name :

Villages in Lalkuan

Bachi Newar
Bachipur
Bakulia
Bameta Bangar Kheema
Bametabangar Keshavdatt
Bhagwanpur Durgadatt
Bhawan Singh Nawar
Bhawanipur Harisingh
Bhawanipur Kishana
Dhanpur
Dumka Bangar Bachi Dharma
Dumka Bangar Umapati

Dungarpur
Durgapalpur Motiram
Durgapalpur Parma
Ganga Rampur
Gangapur Kabdwal
Gaujajali Dakhin
Gola Range
Halduchaur Dauliya
Halduchaur Devram
Halduchaur Dina
Halduchaur Jaggi
Halduchaur Jairam

Halduchaur Parma
Haldwani range
Haripur Bachi
Haripur Bhandeo
Haripur Keshavdatt
Haripur Lachhi
Haripur Madansing
Hathikhal
Himmatpur Chamwal
Himmatpur Motahaldu
Inderpur Garwal
Jaipur Bisa

Jaipur Khima
Jangi Bangar
Kharakpur
Kishana Newar
Kishanpur Sarkuliya
Lalkuan (NP)
Lalkuan (NP) WARD NO.-0001
Lalkuan (NP) WARD NO.-0002
Lalkuan (NP) WARD NO.-0003
Lalkuan (NP) WARD NO.-0004
Lalkuan (NP) WARD NO.-0005
Lalkuan (NP) WARD NO.-0006

Lalkuan (NP) WARD NO.-0007
Nathupur Chamwal
Padampur Dewaliya
Padlipur
Phatta Bangar
Radha Bangar Garwal
Supi Bhagwanpur
Tanda Range
Tejpur Negi
Tularampur